LOADING

Type to search

Cestovanie Region Život

Bratislavská župa pripravuje Strategický dokument pre dopravu

redaktor tvpk 24 júla 2019

Bratislavská župa v širokej spolupráci samospráv, dopravcov a štátnych inštitúcií pripravuje strategický dokument s názvom Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý má napomôcť zabezpečiť stabilný dopravný systém v Bratislavskom kraji. Prvá fáza jeho spracovania už bola predstavená odbornej verejnosti. Hotový by mal byť do konca tohto roka.

 

 

„Je to materiál, ktorý je pre Bratislavský kraj veľmi dôležitý, pretože bude strategickým materiálom v oblasti dopravy, podľa ktorého sa budeme riadiť. Cieľom je zabezpečiť čo najlepšiu mobilitu pre ľudí v rámci celého regiónu. K tomu však bolo potrebné verejné prerokovanie, aby sa k nemu vyjadrili  dopravcovia, predstavitelia samospráv ako aj štátnej správy. Práve ich pripomienky budú zapracované do strategického materiálu“, vyjadrila sa podpredsedníčka BSK pre dopravu Alžbeta Ožvaldová.

 

 

Plán udržateľnej mobility je zameraný na ľudí, nie na premávku ako v tradičnom dopravnom plánovaní premávky. Primárnym cieľom je zvýšenie kvality života a pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov, redukcia finančných nákladov, zlepšenie mobilnej dostupnosti, efektívne využívanie verejných zdrojov a zabezpečenie podpory verejnosti. Plán udržateľnej mobility predpokladá vyvážený rozvoj všetkých významných druhov dopravy a posun k tým, ktoré sú trvalo udržateľné a šetriace životné prostredie.

Inzercia