LOADING

Type to search

cestovný ruch Samospráva Život

Beseda pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu

redaktor tvpk 12 februára 2019

Mesto Pezinok, Klub sprievodcov Mesta Pezinok a Pezinské kultúrne centrum organizujú v utorok 26. februára 2019 o 18:00 hod v Salóniku Domu kultúry Pezinok BESEDU pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov CR.

 

PROGRAM BESEDY

1. Otvorenie besedy a privítanie hostí predsedom Klubu
2. Príhovor zástupcu mesta Pezinok
3. Prezentácia činnosti Klubu sprievodcov – Peter Ronec
4. Prezentácia hostí spojená s otvorením výstavy
5. Otvorenie výstavy z činnosti Klubu sprievodcov
6. Panelová diskusia s hosťami

Inzercia