LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Život

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora Mesta Pezinok

redaktor tvpk 24 septembra 2018

Mesto Pezinok uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta:

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Igor Hianik, Ing. arch., 34 r., urbanista, OZ tím HIANIK, Pezinok, Záhradná 5, OĽANO, Progresívne Slovensko, SAS, SPOLU-občianska demokracia

2. Jozef Chynoranský, Ing., 56 r., technický manažér, Pezinok, Na bielenisku 32, nezávislý kandidát

3. Richard Oravec, Mgr., 37 r., ekonóm, Pezinok, Malokarpatská 2, nezávislý kandidát

4. Oliver Solga, Mgr., 64 r., primátor mesta, Pezinok, M. R. Štefánika 24, nezávislý kandidát

5. Kvetoslava Štrbová, Mgr., 53 r., SZČO, Pezinok, Moyzesova 8, nezávislá kandidátka

Inzercia