LOADING

Type to search

Ekológia Život

Stanovisko MPS, p.o. Pezinok k úhynu kačiek v Zámockom parku

redaktor tvpk 17 augusta 2018

Vzhľadom k zvýšenému úhynu divých kačiek v Zámockom parku v Pezinku, Mestského podniku služieb, p.o. Pezinok, ako správca Zámockého parku dáva nasledovné stanovisko:

Počas víkendu v dňoch 28. až 29. 7. 2018 bol nahlásený správcom Zámockého parku zvýšený úhyn divých kačiek na jazere a v jeho okolí. Preto vedenie MPS Pezinok hneď v pondelok ráno 30. 7. 2018 (prvý pracovný deň) kontaktoval Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Senci, ktorá ihneď prišla odobrať 2 ks vzoriek – uhynutých kačiek a zobrala ich na bakteriologické vyšetrenie a posúdenie príčiny úhynu. MPS Pezinok ešte v ten istý deň vyvesil na bránu a vo vnútri v okolí jazera oznamy o zákaze kŕmenia divých kačiek návštevníkmi Zámockého parku, nakoľko je to jedna z príčin náhleho úhynu, pretože vhadzované rožky a suchý chlieb počas veľkých horúčav vo vode kvasia, tvoria sa baktérie a tým vytvárajú nepriaznivé podmienky pre živočíchy žijúce vo vode, čo nám bolo potvrdené aj veterinárnym doktorom, ktorý odoberal dané vzorky.

Ďalším dôvodom zvýšeného úhynu je pretrvávajúce sucho a vysoké horúčavy, ktoré spôsobujú nedostatok pritekajúcej vody do jazera Zámockého parku, nakoľko v potoku Saulak, ktorý napĺňa jazero, je katastrofálny nedostatok vody. Toto však nijako nevieme ovplyvniť.

No i napriek vyveseným zákazom kŕmenia kačiek nezodpovední návštevníci Zámockého parku hádžu chlieb a rožky do vody naďalej a situácia sa tým pádom ďalej komplikuje. Preto aj takto apelujeme znovu na návštevníkov, aby dodržiavali prísny zákaz kŕmenia kačiek, nakoľko chlieb a pečivo nie sú prirodzenou potravou kačiek v Zámockom parku!

Regionálna veterinárna a potravinová správa nám dňa 9. 8. 2018 zaslala protokol o výsledku laboratórneho vyšetrenia odobratých vzoriek s negatívnymi výsledkami, čiže nejde o žiaden výskyt choroby uhynutých kačiek, ale iba o črevné ochorenie a náhle spôsobenie úhynu z dôvodu vyššie spomenutých skutočnosti.

K 17. 8. 2018 evidujeme úhyn cca 38 ks divých kačiek, ktoré sú priebežne odovzdané na likvidáciu: ASANÁCIA, s.r.o., Ružová 1637, 010 01 Žilina, pobočka Nitra.

Inzercia