LOADING

Type to search

Aktuálne Iná udalosť Kultúra

Slávnosť hliny – Keramická Modra

redaktor tvpk 31 augusta 2018

V dňoch 30. augusta – 1. septembra sa v Modre uskutoční už desiaty ročník podujatia SLÁVNOSŤ HLINY – keramická Modra. Pre návštevníkov je pripravený bohatý program. V rámci slávnosti organizuje SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra viacero podujatí. Dňa 30. augusta sa uskutoční odborný keramický seminár na tému Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekóre, na ktorý je pozvaná nielen odborná ale i laická verejnosť. Seminár bude prebiehať od 9.00 do 13.30 hod. v kultúrnom dome Ľudovíta Štúra v Modre. Návštevníci si i v tento deň budú môcť prezrieť naše dve stále keramické expozície: Galéria Ignáca Bizmayera a Z dejín modranskej keramiky, ktorá zachytáva tradičné mestské remeslo od obdobia prvých písomných prameňov. Všíma si keramické tradície, život v hrnčiarskom cechu a výrobky, ktoré v dielňach vyrábali hrnčiari a džbankári. Sprístupnená bude i aktuálna výstava. Popoludnie 30. augusta bude venované otváraniu keramických výstav. Vo výstavných priestoroch SNM-Múzea Ľudovíta Štúra sa o 16.30 hod. uskutoční vernisáž výstavy Keramický majster Richard Hóz, v rámci ktorej bude prezentovaný výber z tvorby tohto keramického majstra pri príležitosti nedožitého 100. výročia. Výstava reflektuje aj na sakrálnu tematiku majstrových diel, ktorej je venovaný 10. ročník Slávnosti Hliny 2018, verejnosti bude sprístupnená do 10. októbra 2018. O 18.00 hod. bude v priestoroch Múzea slovenskej keramickej plastiky otvorená výstava nesúca rovnomenný názov Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekóre. Výstava prezentuje keramiku autorov majúcich vzťah k mestu Modra, ktorí v nej žili, alebo pracovali v modranskej keramickej dielni a vo svojich dielach sa venovali náboženskej tematike. Výstava potrvá do 31. 12. 2018.

Témou jubilejného 10. ročníka Slávnosti hliny – Keramickej Modry sú prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekore.

PROGRAM

Štvrtok, 30. august 2018

9.00 – 13.30 Medzinárodný odborný seminár na tému Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekore v Kultúrnom dome Ľ. Štúra, Sokolská 8, Modra

16.30 Otvorenie výstavy Keramický majster Richard Hóz, Múzeum Ľudovíta Štúra, Štúrova 84

18.00 Otvorenie výstavy Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekóre, Múzeum slov. keramickej plastiky, Kukučínova 15

Piatok, 31. august 2018

HRNČIARSKY JARMOK na Súkeníckej ulici

17.15 Slávnostné otvorenie

17.30 Ľudová hudba Jána Stupku (folklór)

19.00 Páni času (keltská hudba)

20.15 Divadlo Agapé – Chráňme dedičstvo našich otcov

21.30 Katarína Máliková (world music)

22.30 HRNČIARSKY BÁL s Ľudovou hudbou Jána Stupku

Sobota 1. september 2018

HRNČIARSKY JARMOK na Súkeníckej ulici

09.00 Ranné jazzovanie, Duo Two seconds (jazz-folk)

10.15 Detský folklórny súbor Magdalénka (folklór)

11.30 Divadlo Šikulko – Modré z neba(bábkové divadlo)

13.00 FidliCanti z Horných Orešian (folklór)

14.30 Ženská spevácka paráda – Podžiaran z Papradna, Vranky z Nitry (folklór)

16.00 Martin Geišberg a Dano Špiner (folk)

17.30 Nebeská muzika z Terchovej (ľudová hudba, folk rock)

18.30 Vyhlásenie výsledkov súťaže o najkrajšie keramické kŕmidlo alebo napájadlo pre vtáčiky

19.00 Hrnčiarska Labovka – alegorický sprievod začína na Súkeníckej ulici a končí pri fontáne sv. Floriána

19.30 Ľudová hudba Šenkvická Muzika (folklór)

Exkurzie v Slovenskej ľudovej majolike počas soboty 1. septembra, medzi 10.00 a 15.00 hod. každú celú hodinu: pohľad do najväčších remeselných dielní s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Exkurzia obsahuje úvod pri základnom kameni z roku 1973, dokumentárny film (10 min.), odborný výklad o histórii, ornamentike a tradičnej výrobe, ukážky práce majstrami keramikármi aj obrovské vozokomorové pece zo 70. rokov minulého storočia. Modranská majolika je zapísaná v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Tradičná keramická dielňa – Ďureje, Súkenícka 2, otvorené: 31. august od 17.00 – 22.00 hod., 1. september od 9.30 – 22.00 hod. Slávnostné posvätenie novej božej muky s keramickým vyobrazením sv. Urbana, 2. september o 17.00, Stará vinosadská cesta

VÝSTAVY

Výstavy budú prístupné 31. augusta – 1. septembra medzi 10.00 a 18.00 hod.

• Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekore, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15 Výstava sprístupňuje keramiku autorov majúcich vzťah k mestu Modre, ktorí v Modre žili, alebo pracovali v modranskej keramickej dielni a vo svojich dielach sa venovali náboženskej tematike.

• Keramický majster Richard Hóz, výstavné priestory Múzea Ľ. Štúra, Štúrova 84 Výstava predstavuje výber z tvorby keramického majstra Richarda Hóza pri príležitosti nedožitého 100. výročia, pričom reflektuje aj na sakrálnu tematiku majstrových diel.

• Z histórie keramiky v Modre, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15

• Galéria Ignáca Bizmayera, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15

• Otvorené dvere, výstava slovenských výtvarníkov, nemecký evanjelický kostol v Modre, Dolná 1

• 10 ročníkov Slávnosti hliny, Charitatívny stánok Modranskej Besedy, Súkennícka ul. počas jarmoku

Vernisáže výstav

štvrtok 30. augusta 2018

• 16.30 Otvorenie výstavy Keramický majster Richard Hóz, Múzeum Ľudovíta Štúra, Štúrova 84

• 18.00 Otvorenie výstavy Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekóre, Múzeum slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15

piatok 31. augusta 2018

• 18.18 Vernisáž výstavy slovenských výtvarníkov Otvorené dvere, nemecký evanjelický kostol v Modre, Dolná 1

ODBORNÝ KERAMICKÝ SEMINÁR

30. augusta 2018, Kultúrny dom Ľudovíta Štúra v Modre, Sokolská 8, 900 01 Modra

Prejavy ľudovej zbožnosti v keramickom dekore

9.00 registrácia účastníkov

9.20 PhDr. Marta Pastieriková: Kresťanská tematika na fajanse slovenskej proveniencie / SNM v Martine – Etnografické múzeum

9.50 Mgr. Zuzana Francová: Náboženské motívy vo fajanse zo zbierok Múzea mesta Bratislavy / Múzeum mesta Bratislavy

10.20 PhDr. Alena Kalinová: Náboženská tematika na lidových fajánsích / Moravské zemské muzeum v Brně

10.50 Mgr. Michaela Škodová: Domáce hlinené oltáriky z Novohradu /Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

11.20 – 12.00 Prestávka

12.00 Dr. Cluadia Peschel- Wacha: Náboženská keramická plastika / Östereichisches Museum fűr Volkskunde Wien

12.30 Mgr. Marián Čurný, PhD.: Ojedinelý prejav zbožnosti v dekore keramického súboru z archeologického výskumu na Zámočníckej ulici v Košiciach / Krajské múzeum v Prešove

13.00 Ľubica Satková: Kresťanské symboly vtlačené do hliny / Laterárius – spoločnosť pre výskum tehliarstva

13.30 Ukončenie seminára

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

• Scenár „labovky a alegorického hrnčiarskeho sprievodu: Agáta Petrakovičová Šikulová

• Garant keramického jarmoku a tvorivých dielní: Mária Malinová a Marián Liška

• Garant hrnčiarskeho alegorického sprievodu: Elena Lennerová a Peter Lenner

• Dramaturgia podujatia a moderovanie: Samo Smetana

• Hlavný organizátor odborného seminára a výstav: SNM−Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre a Múzeum slovenskej keramickej plastiky

Inzercia