LOADING

Type to search

Ostatné

Poškodili predajný stánok

redaktor tvpk 18 decembra 2018

Dňa 16. 12. 2018 o 4.15 h spozorovala hliadka MsP na Radničnom námestí dvoch neznámych mužov, ktorí sa správali hrubo a vulgárne, pričom ich správanie vyústilo do fyzického napádania. V dôsledku ich protiprávneho konania došlo k poškodeniu predajného stánku na vianočných trhoch. Hliadka mestskej polície vyzvala neznámych mužov, aby upustili od protiprávneho konania. Šetrením bolo zistené, že ide o 27-ročného M. O. a tiež  27-ročného P. Š., obaja bytom Pezinok. Nakoľko sa agresivita M. O. začala stupňovať aj voči hliadke MsP, museli policajti použiť donucovacie prostriedky a v putách bol následne predvedený na útvar MsP Pezinok. Majiteľka stánku bola vyrozumená o spôsobenej škode a vo veci pokračuje ďalšie šetrenie.

Starší článok

Inzercia