LOADING

Type to search

Projekty Život

Podvečery vo viechach

redaktor tvpk 25 októbra 2018

Malokarpatské múzeum v Pezinku spolu so Združením pezinských vinohradníkov a vinárov sa pred piatimi rokmi rozhodlo oživiť tradíciu viech. O tom, že tento jedinečný produkt, ktorý skĺbil históriu, vinohradníctvo, vinárstvo a cestovný ruch má odozvu, svedčí aj narastajúca popularita podujatia.

V tomto roku môžete ochutnať vínka jedenástich vinárstiev v užšom i širšom centre mesta od mája do októbra. Vinári Vám predstavia svoje vína vždy v stredu až sobotu od 17.00 do 21.00 hod. (platí v mesiacoch máj – august; v mesiacoch september a október od 17.00 do 20.00 hod.).

Výčap vína pod viechou bol v Uhorsku kráľovským právom. Keďže mestá potrebovali naplniť pokladnicu predajom vlastného vína, vinohradníci dostali možnosť obchodovať len v stanovenom termíne (väčšinou od Michala do Juraja).

Viecha bola povolená v priestoroch, ktoré patrili vinárovi a víno si zákazník mohol vypiť na mieste, či vziať so sebou. Vinár mohol vo svojom podniku čapovať vzácny mok počas dvoch týždňov, max. ale päťkrát v roku. Výčap bol väčšinou povolený do 22. hodiny. Dom vinára bol označený vencom z viničných listov, zväzkov čečiny a stúh. Tak okoloidúci návštevníci vedeli, že sa môžu zastaviť na vínko, vodu a vo výnimočných prípadoch i hrianku a pečenú hus.
Vďaka výčapu vína pod viechou mohli menší vinohradníci predať až tretinu svojej celoročnej produkcie, preto zohrávala veľký význam, ktorý bol prerušený v r. 1948 nástupom totalitného režimu. Ak sa chcete dozvedieť viac o histórii vinohradníctva a vinárstva, navštívte nás v Malokarpatskom múzeu v Pezinku na ul. M.R. Štefánika.
Za podporu projektu ďakujeme Krajskej organizácii cestovného ruchu a Ministerstvu dopravy a výstavby SR.

Inzercia