LOADING

Type to search

Samospráva Život

Dotazník spokojnosti s Mestským úradom v Pezinku

redaktor tvpk 19 decembra 2018

Mestský úrad v Pezinku prosí obyvateľov o objektívne posúdenie činnosti, ako aj kvality produktov a služieb, ktoré poskytuje. Prostredníctvom dotazníka sa môžete v jednotlivých sekciách vyjadriť ku každému oddeleniu.

Stupnica hodnotenia pozostáva z piatich možností:
1 = veľmi spokojný,
2 = spokojný,
3 = skôr spokojný ako nespokojný,
4 = nespokojný a
5 = veľmi nespokojný

Doplňujúce informácie:
Dotazník je anonymný, nezbiera e-mailové adresy, cez okrsky lokalizuje len približnú polohu. Vyplnenie dotazníka Vám zaberie cca 5 – 10 minút.

https://www.pezinok.sk/?yggid=629&id=9018

Inzercia