LOADING

Type to search

Pamiatky Život

Beseda venovaná Svetovému dňu cestovného ruchu

redaktor tvpk 22 októbra 2018

Klub sprievodcov mesta Pezinok a Mesto Pezinok pripravuje besedu pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu. Tá sa uskutoční v pondelok 29. 10. 2018 o 18:00 hodine v Dome kultúry Pezinok

PROGRAM BESEDY

1. Otvorenie besedy a privítanie hostí – predseda Klubu
2. Príhovor zástupcu mesta Pezinok
3. Prezentácia činnosti Klubu sprievodcov za rok 2018
4. Audioprezentácia k téme Svetového dňa CR
5. Vystúpenie hostí
6. Otvorenie výstavy k téme CR a ukončenie

Garant podujatia: Peter Ronec

Novší článok

Inzercia