LOADING

Type to search

Samospráva

Vyhnite sa chybám pri vypĺňaní priznania k miestnym daniam

redaktor tvpk 18 januára 2023

Chyby v priznaniach vám môžu spôsobiť nepríjemnosti, preto je lepšie sa im vyhnúť. 31.  januára čaká niektorých daňovníkov povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Často sa stáva, že  priznanie nie je vyplnené správne alebo chýba podpis daňovníka. Medzi najčastejšie chyby tiež patrí nesprávne zaradenie druhu priznania a roka, za ktorý sa priznanie podáva. Veľakrát nie sú vyplnené priľahlé pozemky či  je nesprávne zaradená nehnuteľnosť pri právnických osobách. K omylom dochádza aj pri odpisovaní údajov z listu vlastníctva. Daňovníci často neuvádzajú výmeru podlahovej plochy pri byte a zastavanej plochy stavby. Buďte preto pri vypĺňaní daňových priznaní pozorní a chýbam sa radšej vyhnite.

Ako podať priznanie

Priznanie  k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva na predpísaných tlačivách osobne, poštou alebo elektronicky. Nezabudnite uviesť emailový alebo telefonický kontakt, aby sa s Vami dalo skontaktovať v prípade nejasností alebo nezrovnalostí. Tlačivá nájdete na internetovej stránke mesta.

Ak chcete daňové priznanie podať elektronicky, potrebujete mať elektronický občiansky preukaz. Službu je možné vybaviť na portáli  https://esluzby.pezinok.sk. Daňovník musí mať aktivovanú elektronickú schránku.

V prípade, že priznanie nestihnete podať do určeného termínu, hrozí vám pokuta. Preto nezabudnite, že tak treba urobiť do 31. januára 2023. Daň neuhrádzate hneď pri podaní priznania. Splatnosť dane bude uvedená v rozhodnutí o vyrubení dane za zdaňovacie obdobie 2023. Mesto ho zasiela od konca marca do začiatku júna.

Kto musí podať priznanie do 31. januára 2023?

Podávate ho v prípade, že ste počas minulého roka nehnuteľnosť kúpili, predali, darovali, nadobudli darom, zdedili, vydražili, majetkovo sa vysporiadali po rozvode, získali ste stavebné povolenie, kolaudačné  rozhodnutie,  povolenie  na  zmenu v užívaní stavby, bytu alebo časti bytu, zbúrali stavbu, vykonali pozemkovú úpravu, uzavreli dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností (na obdobie min. 5 rokov), či došlo k zmene výmery parciel.

Podať ho musíte aj vtedy,  ak ste nehnuteľnosť  síce nadobudli už v predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali.

Ak  počas  roka  nedošlo  k  žiadnym  zmenám  v  nehnuteľnostiach,  ktoré  vlastníte, máte v nájme, či užívate, priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate.

Zdroj, foto:http://www.pezinok.sk

Inzercia