LOADING

Type to search

Aktuálne Relácia Týždeň Relácie

Relácia Týždeň – 30. 01. 2023

redaktor tvpk 31 januára 2023

Obsah aktuálnej relácie Týždeň:

  • Celomestské upratovania budú raz za mesiac
  • MsZ zastavilo projekt prístavby MŠ Cajlanská
  • Prihlasovanie do odborných komisií do 9. februára
  • Mesto predstavilo poslancom vedúcich MsÚ Pezinok
  • Informácie k podávaniu prihlášok na ATV
  • Šansónový večer s Marcelou Laiferovou
  • Vystúpenie tanečníkov ZUŠ E. Suchoňa
  • Recitačná súťaž Šaliansky Maťko
  • ŠVK Pezinok v nadstavbe zatiaľ bez výhry
  • Bezkomentára: Tanec s vločkou, 23. január 2023, PKC

Inzercia