LOADING

Type to search

Investície Projekty Region Život

Po Veľkej noci sa začne oprava ciest v úsekoch Šenkvice – Pezinok, Šenkvice – Modra

redaktor tvpk 06 apríla 2023

V utorok 11. apríla sa začnú stavebné práce na oprave ciest III/1046 Modra – Šenkvice (2,120 km) a III/1086 Šenkvice – Pezinok (2,975 km) s použitím technológie recyklácie za studena na mieste. Práce budú prebiehať súčasne na oboch úsekoch, doprava bude jednosmerne vedená v smere Modra – Šenkvice – Pezinok.

Nakoľko zvolil realizátor opravy jednosmernú prevádzku, bude možné práce realizovať v jednom jazdnom pruhu v celej dĺžke úseku. Obchádzková trasa bude vedená dočasným dopravným značením cez dotknuté mestá a obce (Pezinok, Vinosady, Modra, Šenkvice, Vištuk).


Oproti čiastočnej uzávierke s obojsmernou prevádzkou s riadením dočasnou cestnou svetelnou signalizáciou predpokladáme výrazné skrátenie dopravných obmedzení o 2 mesiace. Stavebné práce budú pozostávať z odfrézovania poškodených stmelených asfaltobetónových vrstiev vozovky, zrecyklovania podkladových nestmelených vrstiev, realizácie nových asfaltobetónových vrstiev, zrezávania nespevnených krajníc, čistenia odvodňovacích priekop, realizácie nových nespevnených krajníc a realizácie nového vodorovného dopravného značenia.


Predpokladaný termín ukončenia prác je jún 2023.


Zdroj: https://www.facebook.com/SpravaCiestBSK

Inzercia