LOADING

Type to search

Mestský úrad Život

Od mája je v klientskom centre k dispozícii referent stavebného úradu

redaktor tvpk 17 mája 2023

V súvislosti s organizačnou zmenou na mestskom úrade, je od mája 2023 na klientskom centre v dňoch pondelok, streda a piatok počas stránkových hodín k dispozícií referent zo stavebného úradu.  • Klientom poskytuje kompletné informácie a pomoc potrebnú pred začatím realizácie stavby či podaní ohlášky na drobnú stavbu alebo žiadosti o stavebné konanie. 


  • Pred podaním žiadosti kontroluje obsah dodaných dokumentov, aby sa predišlo chybám v žiadostiach ešte pred podaním. 


  • Informuje o spôsoboch a ďalších možnostiach odstránenia nedostatkov v podaní alebo žiadosti, aby nebolo nutné  následné prerušenie konania. 


  • Určuje výšku správneho poplatku a usmerňuje občanov, ktorí už majú žiadosti podané.   


  • Zároveň zabezpečuje odľahčenie návštev klientov na stavebnom úrade, čím sa vytvára priestor na nerušenú činnosť referentov.

Inzercia