LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Život

Nezabudnite vyúčtovať dotácie – ročné zúčtovanie treba podať do 16. januára 2023

redaktor tvpk 05 januára 2023

Podľa  VZN č. 8/2020 o dotáciách v znení VZN č. 3/2021 a VZN č. 5/2021 podliehajú poskytnuté účelové dotácie mesta na činnosť za rok 2022 za šport, kultúru a sociálnu pomoc ročnému zúčtovaniu. Ročné zúčtovanie je potrebné podať písomne na predpísanom tlačive do pondelka 16. januára 2023.

Nedodanie vyúčtovania, resp. oneskorene dodané vyúčtovanie alebo oneskorené dodatočné opravné vyúčtovanie môže byť dôvodom na udelenie sankcií v zmysle § 7 tohto VZN.

Viac informácií nájdete vo VZN č.8/2020

Inzercia