LOADING

Type to search

Hasiči Život

Zásahy pezinských hasičov

redaktor tvpk 19 apríla 2022

Zásahová činnosť hasičskej jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku od 04. 04. 2022 – 10. 04. 2022


08. 04. 2022 Pezinok – Stará hora

Jednotka bola vyslaná s dvomi kusmi techniky na požiar porastu v lokalite Stará Hora, Pezinok. Jednalo sa o ohlásené spaľovanie, ktoré sa ale vymklo spod kontroly a začal nekontrolovateľne horieť aj porast v okolí. Jednotka požiar likvidovala jedným vysokotlakým prúdom a jedným D prúdom. Po uhasení požiaru sa jednotka vrátila na svoju základňu.


10. 04. 2022 Pezinok

Jednotka bola vyslaná k dopravnej nehode na Seneckej ceste v Pezinku. Na mieste bolo zistene že sa jedna o vytečené prevádzkové kvapaliny z vozidla. Po odstránení kvapalín z vozovky sa jednotka vrátila na svoju základňu.

Inzercia