LOADING

Type to search

Samospráva Školstvo Život

Talentové skúšky do ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku sa budú konať 30. a 31. mája

redaktor tvpk 17 mája 2022

TALENTOVÉ SKÚŠKY do ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku pre školský rok 2022/2023 sa budú konať 30. a 31. mája 2022 od 14,00 – 18,00 h v  hlavnej budove, M.R. Štefánika 9, Pezinok. Viac si môžete pozrieť v priloženom videu:

ZUŠ E. Suchoňa ponúkame štúdium v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Záujemcovia o štúdium musia vypísať elektronickú prihlášku.

POSTUP:

  • Prosíme, aby ste vyplnili iba 1 prihlášku a vybrali si v nej študijné zamerania, o ktoré máte záujem. V prípade ak sa neviete rozhodnúť, ktoré zo študijných zameraní  bude Vaše dieťa navštevovať, napíšte do poznámky Vaše preferencie.
  • Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky si vyberte konkrétny deň a čas prijímacej skúšky.
  • Prihlášku vypisujte s diakritikou, nakoľko tieto údaje tvoria podklad pre vysvedčenia, protokoly, programy koncertov a  podobne. Na prihlášku napíšte ročník v ZŠ, ktorý bude v nasledujúcom školskom roku, kedy bude dieťa navštevovať ZUŠ.
  • Prosíme, aby ste prihlášku vyplňovali podľa uvedených pokynov.

Kliknutím na odkaz http://www.izus.sk/prihlaska_do_zus/?zus=530

zobrazíte elektronickú prihlášku do ZUŠ. Po vyplnení formulár odošlete kliknutím na tlačidlo „Odoslať prihlášku“. Na talentových skúškach prosíme predložiť vytlačenú a podpísanú prihlášku.

V prípade ak nemáte možnosť si prihlášku doma vytlačiť, môžete o to požiadať sekretariát ZUŠ počas konania prijímacích skúšok.

Ak sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť talentových skúšok v riadnom termíne, môžete do 15. mája 2022 požiadať o možnosť vykonať skúšku v náhradnom termíne

Všetky informácie ohľadom Talentových skúšok do ZUŠ E. Suchoňa v Pezinku nájdete v priloženom linku: http://www.zuspezinok.eu/talentove/index.html

Inzercia