LOADING

Type to search

Príroda Projekty Samospráva Život Životné prostredie

Súťaž o najkrajšiu predzáhradku v Pezinku

redaktor tvpk 29 marca 2022

Vyhlasovateľom súťaže O NAJKRAJŠIU PREDZÁHRADU je Mesto Pezinok a jej cieľom je zvýšiť povedomie o upravených priestoroch pred bytovými domami formou predzáhradiek a komunitných záhrad. Zároveň chceme motivovať aj obyvateľov Pezinka k aktivitám za účelom skrášlenia svojho bezprostredného okolia.

Súťaž je v časovom rozsahu rozdelená:

 • apríl/máj 2022
  spustenie súťaže: prijímanie nominácií podľa kategórií
 • máj/jún 2022
  hodnotenie odbornou, resp. výberovou komisiou*
 • jún/júl 2022
  spustenie hlasovania online
 • posledný júlový týždeň 2022
  uzavretie súťaže odbornou/výberovou komisiou*
 • prvý augustový týždeň 2022
  vyhlásenie výsledkov súťaže*Výberovú komisiu plánujeme v zložení 5tich členov, z čoho dvaja členovia by mali zastupovať odbornú zložku mestského úradu a  ostatní členovia komisie budú doplnení z radov poslancov a verejnosti.Kategórie:

 1. Najkrajšia predzáhradka pred bytovými domami
 2. Najkrajšia komunitná záhradaÚspešným súťažiacim budú poskytnuté vecné ceny.

Do súťaže sa nie je potrebné prihlásiť. Jeden nominujúci môže nominovať viacero subjektov, resp. lokalít prostredníctvom dotazníka, ktorý bude zverejnení na webovej stránke www.pezinok.sk.

Inzercia