LOADING

Type to search

Projekty Region Z histórie Život

Spevácka súťaž Slávik Slovenska v Pezinku

redaktor tvpk 13 mája 2022

Piesne našich predkov zneli v utorok 10. mája v pezinskom Dome kultúry. V tento deň tu konalo po dvojročnej pauze okresné kolo speváckej súťaže v prednese ľudovej piesne s názvom Slávik Slovenska. Prihlásených bolo 32 súťažiacich, ktorých hodnotila porota v zložení Peter Štilicha, Mária Wagingerová, Miroslava Záhumenská a Ľudmila Wittlingerová.

ZOZNAM VÍŤAZOV:

1.kategória
1.miesto Matúš Sanitár – ZŠ s MŠ Slovenský Grob
2.miesto Hana Fialová – ZŠ J.Kupeckého Pezinok
3.miesto Terézia Pallová – Cirkevná ZŠ Narnia Pezinok
4.miesto Bianka Šilhárová – ZŠ Fándlyho Pezinok
Čestné uznanie Martin Záhumenský – ZŠ s MŠ Orešie Pezinok
Čestné uznanie Tereza Anna Čuvalová – ZUŠ Modra
Čestné uznanie Katarína Džubáková – ZŠ Na bielenisku Pezinok2.kategória

1.miesto Gréta Brazdovičová – ZŠ Vajanského Modra
2.miesto Patrik Lošonczi – ZŠ Fándlyho Pezinok
3.miesto Katarína Smolková – ZŠ J.Kupeckého Pezinok

3.kategória
1.miesto Sofia Buociková – ZUŠ Sv.Jur
2.miesto Karolína Juranová – ZŠ Vajanského Modra
3.miesto Barbora Nociarová – ZŠ Fándlyho Pezinok

Cena mesta Pezinok Michal Benca – ZŠ Ľ.Štúra Modra

Inzercia