LOADING

Type to search

Aktuálne Pomoc Ukrajine Život

Príspevok na ubytovanie odídencov vybavíte na Klientskom centre – pracovisko podateľne

redaktor tvpk 04 apríla 2022

Pezinčania, ktorí vo svojich bytoch a rodinných domoch bezplatne ubytovali ľudí z Ukrajiny, si môžu od pondelka 4. apríla 2022 vybaviť príspevok na ich ubytovanie na mestskom úrade na Radničnom námestí 7. Žiadosti sa podávajú na podateľni v Klientskom centre na 1.poschodí.Príspevok vypláca samospráva z prostriedkov Ministerstva vnútra SR na základe nariadenia vlády č.100/2022. Jeho výška je 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca vo veku 15 a viac rokov a 3,50 eura v prípade mladších osôb. Príspevok bude vyplatený po tom, ako mesto tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva.

Základnou podmienkou na získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom, príp. majiteľmi nehnuteľnosti a odídencom, ktorý musí mať štatút dočasného útočiska. Prenajímateľ predloží mestu túto zmluvu a zároveň po skončení kalendárneho mesiaca do 5 pracovných dní doloží výkaz o počte nocí, počas ktorých ubytovanie poskytoval.


„Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022,” uvádza ministerstvo vnútra.

Vzory všetkých potrebných dokumentov sú zverejnené na webstránke Ministerstva vnútra SR aj so všetkými povinnými prílohami, rovnako aj na stránke samosprávy.


Mesto Pezinok pripomína, že občania, ktorí poskytujú ubytovanie odídencom z Ukrajiny, by o tejto skutočnosti mali samosprávu informovať prostredníctvom tu 

https://survey123.arcgis.com/share/ab206b1904b1459cad28bb5cf6bcb642 


V prípade otázok občanov je k dispozícii e-mailová adresa mesta 

pomocukrajine@pezinok.sk.

Inzercia