LOADING

Type to search

Beseda Kultúra

Prednáška Nielen Anthropoid – špeciálne operácie na Slovensku počas druhej svetovej vojny

redaktor tvpk 19 apríla 2022

Mestské múzeum v Pezinku pozýva  na prednášku Nielen Anthropoid  – špeciálne operácie na Slovensku počas druhej svetovej vojny v stredu 20. apríla 2022 o 17.00.

Ilustračné foto

Napriek tomu, že sa v širšej spoločnosti spájajú špeciálne operácie v Československu najmä s operáciou Anthropoid, historik Martin Posch (Historický ústav SAV / Dokumentačné stredisko holokaustu) vo svojom príspevku predstaví menej známe operácie. Prednáška sa bude týkať primárne výsadkov, ktoré operovali na slovenskom území vo finálnej fáze vojny a ktoré organizovalo II. oddelenie Ministerstva národnej obrany v Londýne (Karas, Manganese, Courrier – 5), ako aj tých, ktoré organizovali spojenecké tajné služby (Windproof, Dawes, Amsterdam). M. Posch vo svojej prednáške odprezentuje výsledky niekoľkoročného výskumu, ktorý absolvoval v archívoch doma i v zahraničí (Veľká Británia, Nemecko, Rakúsko a Česká republika).


Dátum:   20. 04. 2022, 17.00 h
Miesto:   Mestské múzeum
Kontakt: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea; tel.: 033/641 23 06, e-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk

Inzercia