LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Život Životné prostredie

Plán kosenia mesta

redaktor tvpk 13 mája 2022

Prvé kosenie centra mesta je hotové. Zamestnanci MPS sa aktuálne presunuli do ďalšej lokality- Sever a Cajla. Verejná zeleň v meste určená na kosenie predstavuje trávniky (bežná, intenzívna a sťažená kosba), cestná zeleň (kosenie komunikácie, kosenie vinice) a osobitné plochy (areály, plochy verejnej zelene). Verejná zeleň je rozdelená do 8 skupín podľa typu kosby a 5 sektorov -lokalít v meste.

Rozdelenie skupín podľa typu kosby:

  1. Intenzívna kosba ( 6-krát do roka)
  2. Bežná normálna kosba (4-krát do roka)
  3. Kosba v sťažených podmienkach (4x a 2x ročne)
  4. Kosba areálov (4-6-krát ročne)
  5. Kosba plôch prevažne vo verejnej zeleni (3-4-krát ročne)
  6. Kosba okolia cestných komunikácií (3-krát ročne)
  7. Kosba okolia komunikácií vo viniciach (1-2-krát ročne)

Intenzita kosby je v interaktívnych mapách webGis Pezinok  vyznačená farebne.

kosenie normálny režim 4x187 687m2
kosenie intenzívny režim 6x81 786m2
sťažené podmienky 2x a 4x25 017m2
kosenie areály174 105m2
kosenie plochy verejnej zelene9603m2
cestná zeleň – komunikácie (1m)21 893m
cestná zeleň – vinice30 547m


Intenzitu kosenia danej oblasti si môžete pozrieť po kliknutí na  link: https://webgis.geodeticca.sk/obec/pezinok_ret/.  Stačí si vybrať oblasť pre cestnú zeleň, osobitné plochy alebo trávniky.

Vzhľadom na veľký rozsah plôch (výmery) je kvôli prehľadnosti kosenie rozdelené aj do 5 sektorov. Každý sektor má samostatne vyrátané výmery pre kosenie 4x a kosenie 6x.

Poradie sektoraKosenie normálny režim 4xvýmera v m2
1.Centrum mesta16 690
2.Sever+Cajla45 225
3.Muškát46 980
4.Starý dvor+ Juh77 563
5.Grinava1 229
spolu187 687
Poradie sektoraKosenie intenzívny režim 6xvýmera v m2
1.Centrum mesta26 900
2.Sever+Cajla22 849
3.Muškát10 010
4.Starý dvor+ Juh22 027
spolu81 786
 
Sťažené podmienkyvýmera v m2
kosenie 2x ročne18 572
kosenie 4x ročne6 445
spolu25 017Podrobnejšie informácie nájdete v Pláne kosenia mesta Pezinok.  

V prípade otázok alebo upozornení týkajúcich sa kosenia môžete kontaktovať  Mestský podnik služieb (MPS) :

  • e-mailom  kosenie@msupezinok.sk
  • telefonicky RNDr. Dušan Chudý 0905 255 614Pomoc alergikom žijúcich v meste

Ak trpíte alergiou na niektoré druhy tráv, stromov, rastlín, kvetov či astmou, dajte nám o sebe vedieť a zašlite nám email na adresu priatelskykalergikom@msupezinok.sk  s vašou adresou pobytu v Pezinku. MPS vám prostredníctvom emailu bude zasielať upozornenia, že plánuje kosiť v lokalite, kde bývate, respektíve, kde aktuálne kosenie prebieha, a budete sa môcť v predstihu zariadiť tak (napríklad si zavrieť okná), aby dopad rozvíreného peľu a prachu bol na vás čo možno najmenší.Pravidelné kosenie trávnych porastov je jednou z najúčinnejších metód, ako alergiám predchádzať, ale zároveň predstavuje problém pre alergikov, pretože pri kosení sa do vzduchu uvoľňuje veľké množstvo peľu a tiež sa víri prach. Kosenie teda môže spôsobiť silnú alergickú reakciu až astmatický záchvat.Viac o projekte „Samospráva priateľská alergikom a astmatikom“ sa dozviete na stránke mesta www.pezinok.sk alebo na stránke pacientskej organizácie www.alergia.help.

Pasport kosenia 2022


Zdroj: www.pezinok.sk

Inzercia