LOADING

Type to search

Život

Oznam k zápisu detí do Materskej školy gen. Pekníka

redaktor tvpk 04 mája 2022

Zápis detí do Materskej školy, gen. Pekníka 2, Pezinok sa pre školský rok 2022/2023 neuskutoční pre deti, ktoré sú mladšie ako 5 rokov, čiže zápis bude realizovaný pre zákonných zástupcov detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, a teda dosiahnu k 31. 8. 2022 vek 5 rokov. Zákonní zástupcovia mladších detí si môžu podať žiadosť na predprimárne vzdelávanie do iných materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok.


MŠ gen. Pekníka nebude od septembra 2022 prijímať deti (okrem detí, ktoré si budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie). Dôvodom je plánované začatie prístavby a kompletnej rekonštrukcie elokovaného pracoviska na Cajlanskej ulici na jeseň 2022. Preto dôjde k prerušeniu prevádzky existujúceho elokovaného pracoviska MŠ Cajlanská 7 a následne k obmedzeniu kapacitných možností Materskej školy gen. Pekníka pre nasledujúci školský rok.


„Teším sa, že budeme mať konečne nové priestory, ktoré budú vyhovovať všetkým hygienickým štandardom, s novou jedálňou a vlastnou kuchyňou. Jej kapacita pokryje stravu aj pre ďalšie materské školy v meste. Rekonštrukcia vyrieši tiež dlhodobý problém s vlhkosťou budovy materskej školy. Vďaka prístavbe získa Pezinok jedinú bezbariérovú škôlku v meste,“ povedala riaditeľka MŠ gen. Pekníka.


Vybudovanie prístavby objektu Materskej školy Cajlanská 7 zlepší kapacitné, ale aj technické vybavenie materskej školy na nasledujúce obdobia.

Inzercia