LOADING

Type to search

Seniori Školstvo Život

Otvorenie zimného semestra Akadémie tretieho veku 2022/2023

redaktor tvpk 20 mája 2022

Mesto Pezinok oznamuje, že pre občanov vo veku od 55 rokov otvorí zimný semester Akadémie tretieho veku. Zimný semester začne v priebehu mesiaca jún 2022 a ukončenie zimného semestra sa predpokladá v mesiaci október 2022.


Pokyny a informácie k podávaniu prihlášky NA ATV

 1. Na štúdium na ATV sa prihlasujte vyplnením online formulára, kde si zvolíte príslušný študijný program, najneskôr do 31.05.2022.
   
 2. Ak pokračujete v štúdiu v 2.ročníku ATV, tiež vyplňte prihlášku a vyznačte študijný odbor, v ktorom budete pokračovať v štúdiu.
   
 3. Pre občanov, ktorí nedokážu vyplniť online formulár bude k dispozícii osobné prihlásenie na študijný odbor ATV na Spoločnom školskom úrade, M.R.Štefánika 1 v Pezinku na 1. poschodí dňa 30.05.2022v čase od 9,00 h. do 11,30 h.
   
 4. Kapacita frekventantov na študijný odbor Počítače pre každého je maximálne 20 študentov, na zvyšné študijné odbory 1.ročníka sa budeme snažiť uspokojiť prihlásených frekventantov. Do študijných odborov 2.ročníka sa prihlasujú úspešní absolventi 1.ročníka daného odboru.
   
 5. Prijatí uchádzači na štúdium v zimnom semestri ATV budú oslovení pracovníkmi Spoločného školského úradu a zúčastnia sa zápisu do ATV dňa 03.06.2022 na Spoločnom školskom úrade, M.R.Štefánika 1 v Pezinku na 1. poschodí v čase od 9,00 h. do 11,30 h., kde budú informovaní o spôsobe úhrady príspevku na školné.
   
 6. Výška školného za zimný semester je určená nasledovne:
  1. ZŤP, invalidní dôchodcovia, starobní dôchodcovia nad 65 rokov  – 20 €/semester
  2. Ostatní frekventanti – 30 €/semester
    
 7. Zoznam študijných odborov:    1.ročník:
  • Meteorológia, klimatológia a kvalita ovzdušia
  • Dejiny Pezinka – vybrané kapitoly z dejín mesta
  • Počítače pre každého
  • Civilizačné ochorenia a prevencia
    
      2.ročník:
  • Folklórne prejavy malokarpatského regiónu
  • Angličtina hrou
  • Výtvarné techniky
    
 8. Realizovanie výučby na ATV prezenčnou formou bude podmienené priaznivou epidemiologickou situáciou a aktuálne platnými opatreniami.Vybavuje: Viera Tóthová, tel.č. 033/6901305,

e-mail: viera.tothova@msupezinok.sk              
              
Koordinátor ATV: PaedDr. Erik Špaňo, tel.č.: 033/6901306,

e-mail: erik.spano@msupezinok.sk

Inzercia