LOADING

Type to search

Aktuálne Doprava Projekty Region Život

Obchvat Malokarpatska výrazne pomôže Pezinku

redaktor tvpk 05 augusta 2022

Napojenie Pezinka na obchvat je súčasťou etapy, ktorej výstavba sa začne najneskôr v roku 2030. Primárnym cieľom obchvatu v lokalite mesta Pezinok je odklonenie tranzitnej dopravy mimo intravilánu. Vďaka tomu sa zredukujú kolóny, zníži sa objem emisií  a skráti sa cestovný čas prímestskej autobusovej dopravy. Trasa bude vedená v extraviláne Pezinka a križovať bude cestu III/1083 – Pezinok (Grinava) – Slovenský Grob, cestu II/503 – Pezinok – Viničné a cestu III/1086 – Pezinok – Šenkvice.

Podľa dopravnej štúdie BSK z mája 2022, ktorá sa realizovala prostredníctvom osadenia automatických sčítačov dopravy umiestnených na všetkých vstupoch do jednotlivých obcí a miest, ako aj na hlavných križovatkách, prejde denne po ceste II/502 cez Pezinok 24- až 26-tisíc vozidiel

Výsledky štúdie sa aktuálne spracovávajú a na ich základe prebieha príprava dopravného modelu a spracovanie dopravno-inžinierskej štúdie. BSK predpokladá, že pre úsek výstavby obchvatu týkajúcej sa mesta Pezinok sa do konca roka začne proces posudzovania vplyvov na životné prostredie a na základe týchto záverov bude pokračovať proces prípravy ďalej.

Pre potreby procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je úsek v meste Pezinok variantný, pričom hlavný koridor kopíruje trasu v územnom pláne mesta Pezinka. Varianty sa líšia hlavne v napojeniach na existujúcu cestnú sieť (križovatky). Finálne trasovanie variantov bude možné prezentovať po ukončení dopravno-inžinierskej štúdie, na základe ktorej budú jednotlivé úseky, najmä križovatky, vyhodnotené.  

Aktuálne prebieha výstavba prvej etapy ochvatu – prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob – Čierna Voda. Druhá časť spojí Groby s mestskou časťou Pezinka – Grinavou. Tretia bude pokračovať budovaním obchvatu Pezinka až po Dubovú. Postupnosť je logická z hľadiska napájania na existujúcu cestnú infraštruktúru.


Najneskorší termín výstavby obchvatu Pezinka je rok 2030, pričom celý proces bude podľa vyjadrenia BSK záležať od náročnosti majetkovoprávneho vysporiadania a finančných zdrojov na výstavbu. Cena celkovej investície predstavuje 90 – 100 miliónov EUR.


Viac informácií o projekte obchvatu Malokarpatska nájdete na stránkach Bratislavského samosprávneho kraja www.bratislavskykraj.sk

Inzercia