LOADING

Type to search

Beseda Kultúra Pre deti Výstava

Noc múzeí v Malokarpatskom múzeu v Pezinku

redaktor tvpk 12 mája 2022

NOC MÚZEÍ V MALOKARPATSKOM MÚZEU V PEZINKU

14:00 – 20:00 – Prehliadka expozícií múzea – Príbeh vína, Dejiny vinohradníctva a vinárstva v Malých Karpatoch

14:30 – 16:00 – Interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej.” s tvorivými dielňami, ktorý vám priblíži život našich predkov v dobe kamennej.

17:00 – 18:30 – Interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi? Zostúp s nami do doby medenej.” s tvorivými dielňami, ktorý vám priblíži život našich predkov v dobe kamennej.

Program sa venuje poznaniu doby kamennej, dôležitým objavom a životu našich predkov v malokarpatskom regióne. Doba kamenná, nazývaná aj doba medená spadá do 4. tisícročia pred Kristom. Chcete spoznať život ľudí v tomto období? Ich spôsob života si môžete aj vyskúšať vďaka rôznym interaktivitám. V rámci programu máme pre vás pripravené aj tvorivé dielne, kde si budete môcť vyrobiť jednoduché medené šperky z drôtu či  vyskúšaťsi suché plstenie vlny.

Počas podujatia bude Malokarpatské múzeum v Pezinku otvorené od 14:00 do 20:00.

Vstupné sa platí len v prvom navštívenom múzeu, 5 €/osoba. Platí pre prehliadku expozícií.

Vstupné na interaktívny program „Ako sa žilo pod Malými Karpatmi?” je 2 €/osoba

Inzercia