LOADING

Type to search

Aktuálne Ekológia Odpadové hospodarstvo Projekty Samospráva Život Životné prostredie

NEZABUDNITE: Májový celomestský zber odpadu – 2 dni bude otvorené zberné miesto na Fajgalskej ceste

redaktor tvpk 18 mája 2022

Bezplatný zber veľkorozmerného odpadu sa uskutoční od piatka 20. do soboty 21. mája 2022 v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste. Areál bude otvorený počas dvoch dní od 8.00 do 18.00 h. Zberné miesto je určené pre fyzické osoby (nie pre firmy) s trvalým pobytom v meste.


Odovzdať môžete:

  • objemný a drevený odpad (napr. nábytok, koberce, chladničky, televízory, drobné domáce spotrebiče)
  • biologický odpad (dosky, konáre, vinná réva)
  • sklo, plasty a kovový odpad
  • pneumatiky bez diskov


Odpad, ktorý sem nepatrí

  • drobné stavebné odpady (suť, tehly, obkladačky, betóny, dlažba atď)
  • nebezpečné odpady (napr. oleje, žiarivky, batérie, farby a podobne)
  • tieto druhy odpadu môžete odovzdať v areáli firmy Marius Pedersen na Viničnianskej ceste č. 25.

Inzercia