LOADING

Type to search

Komunálna politika Pomoc Ukrajine Samospráva Život

MsZ – Informácie k pomoci pre Ukrajinu

redaktor tvpk 18 marca 2022

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v bode Informácie primátora poskytol primátor Igor Hianik a viceprimátorka Mária Wagingerová poslancom informácie o krokoch a aktivitách Mesta Pezinok v súvislosti s pomoc pre Ukrajinu v rôznych oblastiach. V diskusií sa pýtali poslanci na rôzne formy pomoci pre Ukrajinu. Otvorená bola aj otázka vytvorenia kontaktného miesta pre utečencov. Poslanec Adam Kovačovský navrhol využiť na to priestor na Radničnom námestí 9.

Inzercia