LOADING

Type to search

Ekológia Polícia Prevencia Samospráva Život Životné prostredie

Mestská polícia pozná vinníkov, ktorí vyhodili odpad pri kontajneroch na amfiteátri v Pezinku

redaktor tvpk 31 marca 2022

Mestská polícia Pezinok upozorňuje občanov aby neukladali rôzny komunálny a veľkoobjemový odpad ku kontajnerovému stanovisku na ul. Rázusova v Pezinku ( parkovisko pred amfiteátrom ). Tento priestor bol vyčistený a odpad bol odvezený. Týmto konaním sa občania dopúšťajú priestupku na úseku o nakladaní s komunálnym odpadom.

Predmetné miesto je monitorované záznamovým zariadením mestskej polície Pezinok a osoby podozrivé z protiprávneho konania sú predvolané a riešené v zmysle zákona.

FOTO: Mestská polícia Pezinok
FOTO: Mestská polícia Pezinok

Inzercia