LOADING

Type to search

Hasiči Život

Mesto rekonštruuje požiarnu zbrojnicu

redaktor tvpk 06 októbra 2022

Strecha požiarnej zbrojnice na Mladoboleslavskej ulici bola v havarijnom stave. Rekonštrukcia sa začala v priebehu septembra tohto roka. Vzhľadom na to, že budova je pamätihodnosťou mesta Pezinok a rekonštrukcia strechy súvisí s domurovaním hradieb, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou, jej obnova prebieha pod kontrolou Krajského pamiatkového úradu a mestského múzea.Rekonštrukciu realizuje víťaz verejného obstarávania GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. v hodnote takmer 200 000 eur s DPH. Obnova je financovaná z mestského rozpočtu. Súčasťou stavebných prác bude okrem obnovy strechy a nosnej strešnej konštrukcie aj výmena časti elektroinštalácie, doplnenie vzduchotechniky pre odsávanie plynov vozidiel a domurovanie hradobného múru. Ukončenie prác je naplánované na začiatok budúceho roka. Po kolaudácii bude stavba odovzdaná do užívania Dobrovoľnému hasičskému zboru v Pezinku.Budova požiarnej zbrojnice bola postavená v roku 1927. Isté obdobie v nej bola predajňa nábytku a doplnkov, neskôr lekáreň spolu s predajňou obuvi, až kým sa jej vrátila jej pôvodná funkcia požiarnej zbrojnice.


Zdroj:http://www.pezinok.sk

Inzercia