LOADING

Type to search

Voľby Život

Komunálne voľby 2022 – delegovanie členov mestských a okresných volebných komisií

redaktor tvpk 09 augusta 2022

Doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie je potrebné zasielať zapisovateľovi mestskej volebnej komisie Mgr. Ing. Róbertovi Reichbauerovi,  mailová adresa  robert.reichbauer@msupezinok.sk do 30. augusta 2022.

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií je potrebné zasielať na e-mailovú adresuvolby@msupezinok.sk  do 22. septembra 2022. Oznámenie je možné predložiť aj v listinnej forme.Podrobnejšie informácie ku Komunálnym voľbám 2022 sú zverejnené na web stránke mesta v záložke Komunálne voľby 2022 https://www.pezinok.sk/?yggid=1224

Inzercia