LOADING

Type to search

Príroda Projekty Samospráva Život Životné prostredie

Hlasujte o najkrajšiu predzáhradku

redaktor tvpk 14 júna 2022

Mesto Pezinok vyhlásilo súťaž o najkrajšiu predzáhradku. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o upravených priestoroch pred bytovými domami formou predzáhradiek a komunitných záhrad.

Zároveň chce samospráva motivovať aj obyvateľov Pezinka k aktivitám za účelom skrášlenia svojho bezprostredného okolia.

Kategórie:

  1. Najkrajšia predzáhradka pred bytovými domami
  2. Najkrajšia komunitná záhrada

Prihlásené predzáhradky nájdete na linku: https://survey123.arcgis.com/share/5ad92e86ea174500b3695f10e3e7bdc6

Inzercia