LOADING

Type to search

Opatrenia - COVID Život

Do 31. marca môžete podať žiadosť o poskytnutie dotácie z Ministerstva hospodárstva SR

redaktor tvpk 08 marca 2022

Žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR môžete podať na Mestský úrad Pezinok do 31. marca 2022. Žiadosť je určená pre nájomcov, ktorí majú priestory prenajaté od Mesta Pezinok a majú zriadenú e-schránku.

Viac informácií: Podmienky nájomcu pre oprávnenosť dotácie
Tlačivo: Žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné

Inzercia