LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

DNES: O 14:30 sa začne pokračovanie rokovania MsZ zo štvrtka 8. septembra – poslanci budú rokovať ONLINE

redaktor tvpk 13 septembra 2022

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 13. septembra 2022 (utorok) o 14.30 hod. online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams ako pokračovanie prerušeného MsZ z dôvodu neuznášania schopnosti podľa schváleného programu rokovania z 8. septembra 2022:

SCHVÁLENÝ PROGRAM – pokračovanie od bodu 14, písmena b)

  1. Návrh koncepcie MHD v Meste Pezinok
    pozn.:po hlasovaní pri písmene a) sa MsZ prerušilo z dôvodu nízkeho počtu poslancov
  2. Informácie z činnosti ÚHK
  3. Informácie primátora
  4. Interpelácie

Link na materiály:

https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=12626&msz=1


Link na priamy prenos:

Inzercia