LOADING

Type to search

Polícia Prevencia Život

Chráňte si svoje osobné údaje! – 28. január je Európsky deň ochrany osobných údajov

redaktor tvpk 28 januára 2022

Policajný zbor pri príležitosti „ Európskeho dňa ochrany osobných údajov “, ktorý si pripomíname dňa 28. januára, upozorňuje na ochranu osobných údajov.


Definícia osobného údaja je veľmi široká. Je ním každá informácia, na základe ktorej je možné identifikovať fyzickú osobu (človeka), v terminológii nám už známeho GDPR nazývaného „ subjekt údajov “. Podľa Zákona o ochrane osobných údajov má každý človek právo sám rozhodovať, ako so svojimi osobnými údajmi naloží a komu ich sprístupní. Má však právo aj na to, aby jeho osobné údaje neboli zneužité a aby boli všetkými prostriedkami chránené.


Internet je plný čoraz dômyselnejších hrozieb a krádeží identity, ale aj porušení ochrany osobných údajov, ktoré sa dejú čoraz častejšie. Útočníci k tomu využívajú rôzne spôsoby, rôzne vírusy či škodlivé softvérové aplikácie (malware) a podvodné techniky. Je veľmi dôležitá, aby sme si svoje osobné údaje uložili a chránili tak, aby ich nebolo možné použiť resp. zneužiť inou osobou.


Je niekoľko spôsobov ako ľahko môže útočník zneužiť Vaše osobné údaje :

  1. Kontakt – ak uverejníte verejne svoju emailovú adresu alebo mobilné číslo, mali by ste počítať s tým, že vás môže ktokoľvek kontaktovať.
  2. Osobné informácie – akékoľvek zverejnené osobné informácie (napr. informácie týkajúceho sa Vášho zdravotného stav) sa v rukách nepovolanej osoby môžu stať príčinou posmechu, vyhrážok alebo nástrojom na vydieranie.
  3. Zneužitie profilu, e-mailovej schránky – ak niekde uvediete svoje prístupové meno a heslo (resp. ak si zvolíte ľahko zistiteľné heslo), môže sa stať, že sa niekto pokúsi „nabúrať“ alebo sa „nabúra“ do vášho profilu alebo emailovej schránky a následne vystupuje vo vašom mene.
  4. Krádeže – poskytnutím informácii o svojich sociálno-ekonomických pomeroch a životnom štýle dávate návod zlodejom a podvodníkom , ktorí si takto vyberú vhodnú obeť. Krádežou údajov je aj tzv. phishing, kedy podvodníci prostredníctvom internetu zisťujú bankové údaje ako sú číslo účtu, heslo, možné informácie ku kreditným kartám, aby získali prístup k vašim financiám.
  5. Zneužitie fotografií – keď zverejníte na internete fotografie zachytávajúce Váš súkromný život, mali by ste počítať aj s tým, že tieto fotografie sa môžu dostať komukoľvek, známym i úplne cudzím ľuďom, hoci tieto fotografie sprístupníte len priateľom alebo ich chránite heslom. Fotografie, ktoré vás zachytávajú v rôznych situáciách sa môžu dostať k niekomu, komu nechcete a môžu byť zneužité.

Nepodceňujte fakt, že hociktorý z uvedených spôsobov zneužitia osobných údajov môže byť cestou pre protiprávne konanie ako je vydieranie, pomsta, šikanovanie, kyberšikanovanie, prenasledovanie či sexuálne obťažovanie!

Inzercia