LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

V pondelok 27. júna bude pokračovať rokovanie MsZ z 23. júna

redaktor tvpk 24 júna 2022

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční v pondelok dňa 27. júna 2022 o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosť č. 12 ako pokračovanie prerušeného zasadnutia MsZ, podľa schváleného programu rokovania zo dňa 23. júna 2022.

PROGRAM

 1. Úprava rozpočtu na rok 2022
 2. Informácia o prijatých RO do 31. 05. 2022
 3. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok do 1 000 €
 4. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. za rok 2021
 5. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s. r. o. za rok 2021
 6. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p. o. za rok 2021
 7. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p. o. za rok 2021
 8. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p. o. za rok 2021
 9. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2021
 10. Dohody o určení spoločného školského obvodu
 11. Informácie u činnosti ÚHK
 12. Informácia Geopark Malé Karpaty – výsledky a perspektíva, spolupráca Mesto PK, BSK, TTSK
 13. Určenie volebných obvodov
 14. Parkovacia politika
 15. Interpelácie poslancov
 16. Informácie primátora
 17. Návrh na prijatie RO (ZŠ Kupeckého)


Link na materiály:

https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=12439&msz=1


Link na priamy prenos:

https://www.youtube.com/watch?v=9E_5qlXu4sk&feature=youtu.be

Inzercia