LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

18. augusta 2022 bude mimoriadne rokovať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

redaktor tvpk 15 augusta 2022

Vo štvrtok 18. augusta 2022 sa bude konať mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Zasadnutie sa uskutoční prezenčnou formou o 17:00 hodine v zasadačke MsÚ Pezinok.


PROGRAM:

 • Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
 • Návrh na schválenie podkladov k vyhláseniu verejného obstarávania
  na prístavbu objektu MŠ Cajlanská 7 Pezinok
 • Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia – Rekonštrukcia havarijného stavu areálového vodovodu ZŠ Kupeckého v Pezinku
 • Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie mesta Mestského podniku služieb RNDr. Dušana Chudého a dočasné vymenovanie za riaditeľa Mgr. Igora Glovu
 • Návrh na zverenie hnuteľného majetku mesta Pezinok
  do správy Mestského podniku služieb, príspevkovej organizácie
 • Návrh doplnenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Pezinok o výpočet nájomného pri prenechaní mestských pozemkov do dočasného užívania pri realizácii developerských investičných zámerov
 • Informácie primátora


Link na materiály:
https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=12592&msz=1


Link na priamy prenos:
https://youtu.be/qP4g8Iu12Xw

Starší článok

Inzercia