LOADING

Type to search

Doprava Život

Zmeny cestovných poriadkov autobusov od 1. júla 2021

redaktor tvpk 24 júna 2021

Slovak Lines oznamuje, že od 1. júla dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov týchto spojov:

 • 100528 Bratislava – Bernolákovo – Chorvátsky Grob – Slovenský Grob – Pezinok, IDS BK 528
  Na spojoch linky 010528 zmena chronometráže z dôvodu dĺžky jazdnej doby.
  Spoj č. 5 (X) – s odchodom Chorvátsky Grob, námestie o 6:27 hod. a s príchodom Pezinok, nám. o 6:47 hod., zmenený na čas s odchodom Bernolákovo, Hlavná ul. Espresso o 6:20 hod. a s príchodom Pezinok, nám. o 6:47 hod.
  Spoj č. 9 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 6:30 hod. a s príchodom Pezinok, nám. o 7:35 hod., zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 6:32 hod. a s príchodom Pezinok, nám. o 7:37 hod.
  Spoj č. 17 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 13:02 hod. a s príchodom Slovenský Grob, Penzión Plus o 13:55 hod., zmenený na čas s odchodom Bratislava, AS o 12:57 hod. a s príchodom Slovenský Grob, Penzión Plus o 13:50 hod.
  Spoj č. 19 (6+) – s odchodom Bratislava, AS o 14:17 hod. a s príchodom Pezinok, nám. o 15:22 hod., zmena prevádzkovania spoja na spoj bez znamienka
  Spoj č. 21 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 14:17 hod. a s príchodom Pezinok, nám. o 15:26 hod., zrušený
  Spoj č. 23 (6+) – s odchodom Bratislava, AS o 16:17 hod. a s príchodom Pezinok, nám. o 17:22 hod., zmena prevádzkovania spoja na spoj bez znamienka
  Spoj č. 25 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 16:17 hod. a s príchodom Pezinok, nám. o 17:26 hod., zrušený
  Spoj č. 27 (6+) – s odchodom Bratislava, AS o 18:17 hod. a s príchodom Pezinok, nám. o 19:22 hod., zmena prevádzkovania spoja na spoj bez znamienka
  Spoj č. 29 (X) – s odchodom Bratislava, AS o 18:17 hod. a s príchodom Pezinok, nám. o 19:26 hod., zrušený
  Spoj č. 6 (X) – s odchodom Pezinok, nám. o 6:08 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:20 hod., zmenený na čas s odchodom Pezinok, nám. o 6:08 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 7:18 hod.
  Spoj č. 8 (X) – s odchodom Pezinok, nám. o 7:08 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 8:20 hod., zmenený na čas  s odchodom o 7:38 hod. a s príchodom Bratislava, AS o 8:48 hod.
  Spoj č. 26 (6+) – s odchodom Pezinok, nám. o 4:56 hod. a s príchodom Chorvátsky Grob, nám. o 5:17 hod., zmenený na čas s odchodom Pezinok, nám. o 4:53 a s príchodom Chorvátsky Grob, nám. o 5:14 hod.


 • 102423 Bratislava – Doľany – Trnava, IDS BK 566
  Spoj č. 1 ( ) – s odchodom Pezinok, žel. st. o 4:17 hod. a s príchodom Trnava, AS o 5:27 hod., zmenený na čas s odchodom Pezinok, žel. st. o 4:15 hod. a s príchodom Trnava, AS o 5:25 hod.

Inzercia