LOADING

Type to search

Odpadové hospodarstvo Samospráva Život Životné prostredie

Zber kuchynského odpadu začne v Pezinku v marci – stále pokračuje distribúcia nádob

redaktor tvpk 24 februára 2021

K zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, pribudne už od marca aj zber kuchynského odpadu.


DISTRIBÚCIA NÁDOB
V polovici februára začalo mesto distribuovať do pezinských domácností tzv. štartovacie balíčky – 10-litrový košík, rolku s 25-timi biologicky rozložiteľnými vreckami a propagačný leták s informáciami k správnemu triedeniu. Aktuálne aj v tomto týždni pokračuje distribúcia košíkov na kuchynský odpad do pezinských domácností. Do rodinných domov zabezpečuje roznos Mestský podnik služieb. Distribúcia nádob do bytových domov sa realizuje prostredníctvom správcov domov alebo domových dôverníkov.

Vo štvrtok 25. februára v čase od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 15.30 h vo výmenníkovej stanici na sídlisku Sever (pri 12-poschodovom bytovom dome na Svätoplukovej ulici č. 5) budú zamestnanci mesta odovzdávať nádoby domovým dôverníkom alebo správcom bytových domov z nasledujúcich ulíc:

 • 1. mája
 • Bernolákova
 • Bratislavská
 • Bystrická
 • Hrnčiarska
 • Novomeského
 • Majakovského
 • Moyzesova
 • Muškátová
 • Silvánová
 • Suvorovova
 • Za hradbami


ZBERNÁ NÁDOBY
Rozmiestnenie zberných nádob na sídliskách a medzi rodinnými domami je naplánované na prvý marcový týždeň. Pre odpad z košíkov budú určené 240-litrové nádoby hnedej farby, ktoré bude rozmiestňovať spoločnosť Petmas, s.r.o. Zber bude vykonávať jedenkrát týždenne. Odpad poputuje do bioplynovej stanice v Budči, kde sa zhodnotí do podoby elektrickej energie, tepla a digestátu.

Inzercia