LOADING

Type to search

Hasiči Život

Zásahy pezinských hasičov

redaktor tvpk 01 marca 2021

Zásahová činnosť jednotky Hasičského a záchranného zboru v Pezinku od 22. 02. 2021 – 28. 02. 202122. 02. 2021 Dubová – Častá
Jednotka bola vyslaná k dopravnej nehode motorového vozidla medzi Dubovou a Častou. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o osobné motorové vozidlo mimo vozovku na kolesách, osoby mimo vozidla, na mieste bola dopravná polícia. Jednotka skontrolovala zdravotný stav účastníkov nehody, zistené boli drobné zranenia. Jednotka vykonala protipožiarne opatrenia na vozidle, k úniku prevádzkových kvapalín neprišlo.23. 02. 2021 Pezinok
Jednotka bola vyslaná k dopravnej nehode osobného motorového vozidla pri kameňolome pod Pezinskou babou. Po príchode na miesto udalosti jednotka zistila, že sa jedná o automobil prevrátený na bok. Jednotka pred príchodom RZP vodiča ošetrila a po príchode RZP ho odovzdala do ich opatery. Na vozidle jednotka vykonala protipožiarne opatrenia, asistovala odťahovej službe s naložením vozidla a po očistení vozovky sa jednotka vrátila na svoju základňu.
24. 02. 2021 Pezinok
Jednotka bola vyslaná skontrolovať dymenie v Pezinku v časti Glejovka. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o planý poplach. Jednotka sa vrátila na svoju základňu.
26. 02. 2021 Vinosady
Jednotka bola vyslaná k požiaru porastu vo Vinosadoch na Modranskej ulici. Po príchode na miesto jednotka zistila, že sa jedná o spaľovanie záhradného odpadu, ktoré bolo nahlásené, ale rozšírilo sa na okolité porasty. Jednotka zasahovala s jednoduchými hasebnými prostriedkami. Po likvidácii sa vrátila na svoju základňu.

Inzercia