LOADING

Type to search

Hasiči Život

Zásahová činnosť pezinských hasičov

redaktor tvpk 21 apríla 2021

Zásahová činnosť jednotky Hasičského a záchranného zboru v Pezinku od 12. 04. 2021 – 18. 04. 2021

12. 04. 2021 Šenkvice – Vištuk

Hasičská jednotka bola vyslaná k požiaru vetrolamu medzi Šenkvicami a Vištukom. Na miesto vyrazila technika CAS30 T815-7 a MB Unimog. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o požiar nelegálnej skládky odpadu pri vetrolame. Na lokalizáciu a likvidáciu bol použitý vysokotlaký prúd. Počas návratu na základňu bola hasičská jednotka prevelená k ďalšej udalosti.


12. 04. 2021 Modra

Hasičské jednotky boli vyslané k požiaru paliet v stavebninách v Modre na Šúrskej ulici. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o požiar paliet na hromade cca 5×10 m. Na lokalizáciu požiaru boli nasadené dva vysokotlaké prúdy. Na miesto sa dostavili aj DHZO Modra a DHZO Šenkvice. Hasičská jednotka vykonala aj prieskum vo vedľajších objektoch bez známok horenia. Po zlikvidovaní požiaru bola do techniky doplnená voda a následne sa jednotka vrátila na svoju základňu.


12. 04. 2021 Vinosady

Hasičská jednotka bola vyslaná k spadnutému stromu za obcou Vinosady smerom do Modry. Po príchode na miesto bolo zistené, že spadnutý topoľ blokuje oba jazdné pruhy. Hasičská jednotka pomocou motorovej píly strom popílila a odstránila z vozovky. Cesta bola očistená a hasičská jednotka sa vrátila na základňu.


12. 04. 2021 Častá

Tri hasičské jednotky boli vyslané k požiaru rodinného domu v obci Častá. Na miesto bola vyslaná aj miestna DHZO Častá. Po príchode na miesto udalosti na Cintorínskej ulici, bolo prieskumom zistené, že sa jedná o požiar rámu okna na rodinnom dome. Okno bolo do príchodu hasičskej jednotky uhasené DHZO Častá, hasičská jednotka miesto skontrolovala termokamerou a nakoľko už ďalší zásah nebol potrebný vrátila sa na základňu.


12. 04. 2021 Chorvátsky Grob

Hasičská jednotka bola vyslaná k odtrhnutej streche na Nevädzovej ulici v Chorvátskom Grobe. Po príchode na miesto bolo zistené, že sa jedná o odtrhnutú strechu ma kontajnerovej základnej škole. Nakoľko bol plech
zo strechy odtrhnutý a hasičská jednotka nedisponovala prostriedkami na jeho zabezpečenie, pomohla zamestnancom školy s evakuáciou majetku do bezpečných priestorov.


12. 04. 2021 Pezinok

Hasičská jednotka bola vyslaná k požiaru porastu v Pezinku na adresu Za koníčkom. Po príchode na miesto bolo zistené , že sa jedná o požiar v záhrade. Hasičská jednotka na lokalizáciu a likvidáciu požiaru nasadila jeden vysokotlaký prúd. Na miesto sa dostavila Polícia. Po skončení hasiacich prác sa hasičská jednotka vrátila na základňu.


13. 04. 2021 Limbach

Hasičská jednotka bola vyslaná k padnutému stromu v Limbachu smerom na Slnečné údolie. Po príchode na miesto hasičská jednotka zistila, že sa jedná o 6 vyvalených stromov, stromy popílila a odpratala vedľa cesty. Po očistení vozovky sa vrátila na základňu.


13. 04. 2021 Slovenský Grob

Jednotka bola povolaná k požiaru novostavby rodinného domu v Slovenskom Grobe v časti ,,Malý Raj,, . Po príchode na miesto jednotka zistila, že sa jednalo o požiar tepelnej izolácie, ktorý sám pred príchodom
jednotky dohorel. Na miesto bola privolaná polícia a zisťovateľ príčin požiarov.


15. 04. 2021 Pezinok

Jednotke bola nahlásená technická pomoc pre ZZS pri otváraní bytu na Moyzesovej ulici v Pezinku. Jednotka po príchode byt otvorila pre ZZS a vrátila sa na svoju základňu.


17. 04. 2021 Budmerice

Jednotka bola vyslaná k dopravnej nehode osobného motorového vozidla , ktoré bolo prevrátene na strechu v obci Budmerice . Jednotka skontrolovala posádku vozidla a odovzdala ju RZP. Vozidlo zabezpečila proti požiaru a uniku prevádzkových kvapalín. Po zdokumentovaní nehody dopravnou políciou auto otočila na kolesá , očistila vozovku a vrátila sa na svoju základňu.

Inzercia