LOADING

Type to search

Projekty Samospráva Život

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rezervy primátora

redaktor tvpk 08 júna 2021

Predložte nám svoj projekt a my Vás podporíme dotáciou z rezervy primátora mesta Pezinok v oblasti športu, kultúry a sociálnej pomoci.Projekty predkladajte do 25. júna 2021. Všetky podrobnosti nájdete vo Všeobecne záväznom nariadení č. 8/2020 o dotáciách.

Pre viac informácii kontaktujte:
Bc. Alexandra Hrochová

email: alexandra.hrochova@msupezinok.sk,

telefón: 033/69 01 102

Inzercia