LOADING

Type to search

Samospráva Život

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rezervy primátora

redaktor tvpk 10 augusta 2021

Po úspešnom prvom kole je tu aj druhé kolo Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rezervy primátora mesta Pezinok.

Predložte svoj projekt z oblasti kultúry alebo sociálnej oblasti do 23. augusta 2021 a máte možnosť získať dotáciou z rezervy primátora. Spoluúčasť žiadateľa na projekte je minimálne 10 %.


K projektu pripojte rozpočet a termín realizácie. K písomnej žiadosti je zároveň potrebné doložiť predpísané prílohy v  § 2 odsek 2 VZN č.5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách v znení č.3/2021 o dotáciách.


Pre viac informácii kontaktujte:
Bc. Alexandra Hrochová
alexandra.hrochova@msupezinok.sk
tel. 033/69 01 102

Zdroj: http://www.pezinok.sk

Inzercia