LOADING

Type to search

Život

Výsledky výtvarnej súťaže Kupeckého svet

redaktor tvpk 28 júna 2021

Kupeckého svet – súťaž v portrétnej tvorbe určená pre žiakov malokarpatského regiónu a družobnej školy v Mladej Boleslavi, má svojich víťazov. Vzhľadom na veľký počet kvalitných diel ocenila odborná porota viac talentov ako obvykle.

O víťazoch súťaže Kupeckého svet rozhodla odborná porota v zložení – akademický maliar Igor Piačka, teoretička umenia Eva Trilecová, historička Helena Gaherová, riaditeľka ZŠ Jána Kupeckého Katarína Volanková a pedagogičky výtvarnej výchovy Zuzana Martinovská, Anna Juraková, Mariana Šusteková a Zuzana Kovačičová.


Výsledková listina Kupeckého svet 2021


1.Kategória

mladší žiaci (1.-2. ročník) ZŠ :
1. Hugo Babiak –ZŠ Fándlyho, PK
2. Hana Fialová –ZŠ J. Kupeckého, PK
3. Liliana Lorelai Pásztó – ZŠ Fánlyho, PKň
Matej Baka –ZŠ J. Kupeckého, PK


CENA MESTA PEZINOK: Linda Máková – ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, ČR

– starší žiaci (3.-4. ročník ) ZŠ:
1. Mária Reichbauerová – ZŠ J. Kupeckého, PK
2. Rebeka Kajanová – ZŠ Vajanského, Modra
Carmen Fuentes Herrera – ZŠ s MŠ Slovenský Grob
3. Lukáš Petrovič – ZŠ Bielenisko, PK
Eliška Čmiková –ZŠ J. Kupeckého, PK


CENA MESTA PEZINOK: Lucia Ančicová – ZŠ Bielenisko, PK
CENA MALOKARPATSKÉHO MÚZEA: Sára Sigetyová – ZŠ Vajanského, Modra
CENA MESTSKÉHO MÚZEA: Karolína Videcká – ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, ČR


2.Kategória


– mladší žiaci ( 5. –6. ročník) ZŠ:
1. Hana Hrivnáková – ZŠ J.Kupeckého, PK
2. Stela Babiaková – ZŠ Fándlyho, PK
3. Vojtěch Švec – ZŠ a Mš Mladá Boleslav, ČR


CENA MALOKARPTSKÉHO MÚZEA: Samuel Zápražný – ZŠ J. Kupeckého, PK


– starší žiaci ( 7.-9.. ročník)ZŠ:
1. Lívia Peniažková – ZŠ Vajanského, Modra
Sophia Vavrinská – ZŠ Bielenisko, PK
2. Ema Steklá – ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, ČR
Matej Lipták – ZŠ Fándlyho, PK
Alexandra Zubajová – ZŠ Vajanského, Modra
3. Melánia Nižnanová – ZŠ s MŠ Slovenský Grob
Martin Bedenský – ZŠ J. Kupeckého, PK
Leona Šimánková – ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, ČR


CENA MESTA PEZINOK: Petr Fidrmuc –ZŠ a MŠ Mladá Boleslav, ČR
Daniela Vaňková – ZŠ sMš Slovenský Grob
Karin Horváthová –ZŠ Vajanského, Modra


CENA MESTSKÉHO MÚZEA: Nikola Lempochnerová –ZŠ J. Kupeckého, PK


CENA MALOKARPATSKÉHO MÚZEA:Lilly Ann Kovačičová –ZŠ Vajanského, Modra


3. Kategória ( 11 –15 roční žiaci) reálnych gymnázií:
1. Dorota Malčeková
2. Lívia Klimovská
3. Zoja Slamková
Margaréta Poliačiková
( všetci Gymnázium Karola Štúra vModre)


4. Kategória ZUŠ ( 6-10 roční žiaci):

1. EvelinBaryehuda
2. Ludwig Ježík
3. Chiara Demovičová
CENA ZŠ J. KUPECKÉHO: Marek Búci


5. Kategória ZUŠ (11 -15 roční žiaci) :
1. Kristína Juríková
2. Stella Schwaigerová
Nikol Pilátová
3. Melisa Miškeriková


Tvár projektu 2021 : Karolína Juranová – ZŠ Vajanského, Modra


Inzercia