LOADING

Type to search

Aktuálne Hasiči Život

V pezinskom a seneckom okrese je od dnes vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

redaktor tvpk 17 júna 2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyhlasuje od dnes 17. júna 2021 od 12:00 až do odvolania „Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“. Dotýka sa všetkých miest na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Pezinok a Senec.


V súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pred požiarmi je každá právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ a každá fyzická osoba povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.  ZAKAZUJÚ SA TIETO ČINNOSTI:

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 
  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Inzercia