LOADING

Type to search

Aktuálne koronavírus

Uvoľňovanie opatrení pokračuje – novinky platné od 10. mája 2021

redaktor tvpk 10 mája 2021

Opatrenia platné od 10. mája 2021

Slovensko prechádza od pondelka 10. mája 2021  do ružovej fázy COVID automatu, teda v 1. stupni varovania. V rovnakom stupni sa nachádza aj okres Pezinok.  S týmto stupňom varovania prichádzajú do platnosti aj nové opatrenia.

 • Rušia sa vyhradené hodiny (9:00 do 11:00) pre seniorov a ZŤP
 • Úzke kontakty pozitívnych osôb už nemusia ísť do izolácie, ak nemajú príznaky ochorenia a sú zaočkované /najmenej 14 dní po druhej dávke mRNA vakcíny alebo 4 týždne po zaočkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny/, alebo prekonali ochorenie COVID-19 a do 180 dní od prekonania sa dali zaočkovať, pričom od prvej dávky očkovania ľubovoľnou vakcínou uplynuli aspoň 2 týždne.
 • Zvyšujú sa povolené počty divákov na kultúrnych podujatiach v červených a ružových okresoch. Naďalej je povolené zaplniť maximálne 50 percent kapacity. V ružových regiónoch sa povoľuje do 500 divákov v exteriéri a 250 v interiéri.
 • Povolené sú divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia.
 • Prevádzka filmových podujatí v interiéri však naďalej nie je povolená, pričom podujatia kultúrneho charakteru nemôžu byť zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny. Zároveň nie je povolená fyzická interaktívna hra s publikom, účastníci kultúrnych podujatí musia mať negatívny test  RT-PCR/LAMP, ktorý nie je starší ako 72 hodín, alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín, výnimku majú deti do 10 rokov, zaočkovaní a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom doklad.


Naďalej ostáva v platnosti večerný zákaz vychádzania, a to od 21.00 do 1.00 h. Celodenný zákaz platí na cestu na zahraničnú dovolenku. Negatívny test tiež nepotrebujú žiaci do školy, ani pokiaľ chcete ísť do prírody. Do práce počas dňa nepotrebujete negatívny výsledok testu na COVID-19. Ale ak niekto pracuje večer v čase od 21.00 do 1.00 h, test potrebuje (nie starší ako21 dní).

Test nepotrebuje:

 • osoba očkovaná mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,,
 • osoba očkovaná vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,
 • osoba očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoba prekonala ochorenie covid-19 za posledných 180 dní,
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie covid-19,
 • deti do 10 rokov,
 • osoby s určitým typom diagnóz podľa vyhlášky ÚVZ,
 • test pre vstup do prevádzok nepotrebujú ani seniori nad 65 rokov, do práce však osoby nad 65 rokov, ak ešte pracujú, test potrebujú podľa rovnakých pravidiel ako zvyšok populácie.

Podrobnosti nájdete v aktuálnych vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR:Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Inzercia