LOADING

Type to search

Projekty Štatistika Život

Štatistický úrad zisťuje, kam a prečo cestujú Pezinčania

redaktor tvpk 30 decembra 2021

Štatistický úrad SR bude aj v roku 2022  realizovať výskum o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu. Z nášho mesta je jeho súčasťou 40 domácností vybraných náhodným výberom. Výskum sa realizuje formou dotazníkov rozdelených do niekoľkých modulov.

Dvaja opytovatelia prvotne oslovia domácnosť listom, následne realizujú výskum telefonicky. Zaujímať ich budú cesty, ktoré Pezinčania absolvovali v rámci Slovenska, ale i v zahraničí za nejakým účelom (osobným alebo služobným) mimo obvyklých trás. Ide najmä o dovolenku, rekreáciu, turistiku, návštevy príbuzných a známych, služobné cesty, účasť na školeniach, konferenciách, nákupy a pod.


Cieľom prieskumu je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu. Predmetom zisťovania sú jednodňové cesty a cesty s prenocovaním realizované v sledovanom období za osobným a služobným účelom. Všetky informácie, ktoré respondenti v rámci tohto zisťovania poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.


FOTO: ilustračná

Inzercia