LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

Sledujte dnes od 9:00 online rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku

redaktor tvpk 11 novembra 2021

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku bude rokovať online vo štvrtok 11. novembra 2021. Zasadnutie MsZ sa uskutoční o 9.00 hodine prostredníctvom videokonferencie v aplikácii Microsoft Teams.

PROGRAM

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na zmenu členov v komisiách pri MsZ
 3. Návrh VZN o určení výšky príspevkov v školských zariadeniach
 4. Spoločný školský úrad
 5. Návrh na zmenu uznesenia 1-159_2021
 6. Investičné zámery mesta
 7. Stav detských ihrísk, ich asanácia, obnova a iné využitie
 8. Návrh vyhlásenia verejného obstarávania – BRKO (biologicky rozložiteľný odpad)
 9. Cyklistická infraštruktúra v areáloch ZŠ
 10. Vecné bremená
 11. Prevody a nájmy
 12. Návrh na pridelenie mestského bytu
 13. Návrh uznesenia Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku
 14. Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2022
 15. Plán práce MsZ na rok 2022
 16. Návrh na úpravu štatútu mestských novín – Pezinčan
 17. Informácia o rozpočtových opatreniach za obdobie 06 až 09/2021
 18. Informácia o plnení rozpočtu mesta Pezinok k 30.09.2021
 19. Informácia o hospodárení za 1. polrok 2021, MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB, p.o.
 20. Informácia o hospodárení za 1. polrok 2021, Pezinské Kultúrne Centrum, p.o
 21. Informácia o hospodárení za 1. polrok 2021, Mestské múzeum, p.o.
 22. Informácia o hospodárení za 1. polrok 2021, TV PEZINOK, s.r.o.
 23. Informácia o hospodárení za 1. polrok 2021, Pezinská Mestská Spoločnosť, s.r.o.
 24. Informácia z činností UHK
 25. Interpelácie
 26. Informácie primátoraLink na materiály: https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=11774&msz=1

Priamy prenos z online rokovanie si môžete pozrieť prostredníctvom YouTube kanálu TV PEZINOK LIVE na tomto linku: https://www.youtube.com/watch?v=NTR8j6un11g

Inzercia