LOADING

Type to search

Koronavirus Samospráva Školstvo Život

Školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok ostávajú zatvorené do 21. februára

redaktor tvpk 08 februára 2021

Mesto Pezinok rozhodlo na základe rozhodnutia ministra školstva SR a odporučenia RUVZ Bratislava, že v termíne od 08. 02. 2021 do 21. 2. 2021 o NEOBNOVÍ výchovno – vzdelávacieho procesu v školách a školských zariadeniach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na území mesta Pezinok. Školské vyučovanie bude naďalej prerušené a bude prebiehať dištančným spôsobom.


V obmedzenom režime bude fungovať prevádzka MŠ Záhradná 34 a Školského klubu detí v Centre voľného času v Zámockom parku pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre.


Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie (vysoká miera 7-dňovej incidencie a vysoký podiel britskej mutácie nového koronavírusu) a to v zmysle odporučenia príslušných orgánov s odkladom otvorenia škôl minimálne o 2 týždne od plánovaného termínu 08. 02. 2021, čo bude predmetom ďalšieho epidemiologického vyhodnocovania.

Celé znenie rozhodnutia: https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/vyhlasky/vv2021_02_08-Rozhodnutie_primatora.pdf

Inzercia