LOADING

Type to search

Aktuálne Relácia Týždeň Relácie

Relácia Týždeň – 14. 06. 2021

redaktor tvpk 15 júna 2021
  • Dobrovoľníci čistili Saulak a Lúčny koberec
  • MsZ neschválilo kontrolu majetku mesta
  • Doručovanie rozhodnutí k daniam
  • Hudobné argentínske tango v Pezinku
  • Absolventský koncert ZUŠ E. Suchoňa
  • Výstava o dopadoch pandémie na ľudí
  • Pezinskí džudisti na turnaji v Portugalsku
  • Bezkomentára: Vystúpenie absolventov ZUŠ E. Suchoňa

Inzercia