LOADING

Type to search

Aktuálne Ekológia Projekty Samospráva Život Životné prostredie

Projekt Spoločne proti čiernym skládkam

redaktor tvpk 03 mája 2021

Vo štvrtok 29. apríla sa konalo mimoriadne online rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Z programu rokovania bol na základe poslaneckého návrhu Jozefa Chynoranského stiahnutý bod Návrh na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona o majetku obcí pri prevodoch vlastníctva majetku mesta a prenájmoch majetku mesta. Do programu rokovanie bol na základe podnetu Mareka Manáka pridaný bod Návrh Memoranda o spolupráci súvisiacej s realizáciou projektu „Spoločne proti čiernym skládkam“ medzi Mestom Pezinok a občianskym združením Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.

Inzercia